EDM, a aktualna ocena systemu opieki zdrowotnej

0
402

Od 1 grudnia 2018r. specjaliści medycyny prowadzący praktykę lekarską, zaczęli obowiązkowo wystawiać e-Zwolnienia. Zmiany, które idą w kierunku cyfryzacji mogą wspomóc system, który jak wynika z badań – jest negatywnie oceniany przez pacjentów. Negatywne postrzeganie polskiego systemu opieki zdrowotnej dotyczy przede wszystkim złej organizacji sposobu pracy lekarzy w placówkach opieki zdrowotnej. Szczegółowe badania na ten temat przeprowadziła agencja badawcza BioStat®na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, w dniach od 22-23 maja 2019r.

Problemy w placówkach medycznych
Najgorzej w polskiej służbie zdrowia oceniany jest dostęp do lekarzy specjalistów. Aż 65,8% spośród badanych stwierdziło, że dostępność do specjalistów w Polsce jest zła lub bardzo zła. Dobrze oceniło ją tylko 21,1% respondentów.
Kolejne poruszone zagadnienie to złe funkcjonowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Ponad połowa badanych – 54,3%, negatywnie oceniło funkcjonowanie SOR-ów. 22,3% oceniło ich funkcjonowanie pozytywnie. Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o organizację pracy szpitali. 49,0% respondentów twierdzi, że funkcjonują one źle, natomiast 24,7% uważa, że ich organizacja jest dobra.

Nieco bardziej pozytywnym wynikiem cieszy się pośród respondentów dostęp do lekarzy POZ. 40,0% badanych Polaków ocenia go dobrze, natomiast 38,8% źle.
Ciekawym zjawiskiem jest lepsza ocena systemu zdrowia w Polsce w zakresie funkcjonowania szpitali, dostępności do lekarza POZ oraz ogólnej oceny organizacji służby zdrowia, wśród pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli hospitalizowani.

Jak zaradzić problemom?
Wprowadzane właśnie innowacyjne zmiany dotyczące e-zdrowia w tym Elektronicznej Dokumentacji Medcznej są częścią procesu mającego usprawnić organizację opieki zdrowotnej w Polsce. Należy w tym miejscu podkreślić, że pacjenci nie oceniają negatywnie:

  • kompetencji lekarskich – te pozytywnie postrzega 75% respondentów,
  • uprzejmości lekarzy, którą wskazuje 74% badanych,
  • czy też wzbudzania zaufania pośród pacjentów – to zostało zaakcentowane przez 72,4% respondentów
  W Polsce jest ponad milion legalnie pracujących cudzoziemców. Kontrole Inspekcji Pracy wciąż wykazują nieprawidłowości w tym zakresie

oraz wielu innych cech lekarzy świadczących o ich przygotowaniu do zawodu i stosowaniu tzw. dobrych praktyk podczas komunikacji z pacjentami. Główny problem to elementy pozwalające na lepszą organizację czasu pracy w gabinecie, czy skierowanie większej uwagi na pacjentów aniżeli na wypełnianie dokumentów.

EDM, taka jak prowadzona w oprogramowaniu Medfile® pozwala lepiej zorganizować czas pracy w placówce medycznej. Szybka rejestracja online, błyskawiczne wystawienie e-Zwolnień, e-Recept oraz natychmiastowy dostęp do kartoteki pacjenta z poziomu przejrzystego kalendarza to główne zalety oprogramowania. Ponadto specjaliści mogą stać się bardziej transparentni w sieci poprzez zamieszczenie informacji o swojej działalności dzięki bezpłatnej stronie www oraz wizytówce swojego gabinetu.