Big Data, Big Money ta warszawska spółka wygenerowała 700% wzrostu przychodów

0
490

Globalny rynek usług Big Data rośnie jak na drożdżach a
razem z nim polskie firmy, które zajmują się analityką danych.
Warszawska spółka TogetherData, zajmująca się monetyzacją dużych zbiorów
danych w ciągu 6 ostatnich miesięcy wygenerowała rekordowy przychód w
wysokości 14 mln. zł. To o 700% więcej niż w całym zeszłym roku. Firma z
sukcesami skaluje biznes za granicę i uruchamia nowe produkty.

To
kolejny bardzo dobry kwartał dla TogetherData. W ciągu 6 miesięcy firma
osiągnęła przychód większy niż w całym 2016 r. W porównaniu z danymi za
2016 rok, przychody spółki wzrosły aż o 700 %, z niespełna 2 mln zł na
koniec 2016 r. do ponad 14 mln PLN zł w I i II kwartale 2017 r. Zysk
netto wyniósł w tym czasie ponad 4 mln PLN.

Tak dobre wyniki
finansowe TogetherData to efekt przemyślanej strategii rozwoju firmy. Od
początku działalności spółka skupia się przede wszystkim na
rozwiązywaniu problemów klientów, analizując duże zbiory gromadzonych
przez nie danych. Wzbogaca je o informacje pochodzące  z zewnętrznych
źródeł. Wykorzystując inteligentne narzędzia jak m.in. IQ OCR, łączy
dane offline i online. Dopiero złożenie tych wszystkich elementów –
danych 1st i 3rd party, offline i online w jedną układankę, umożliwia
zbudowanie pełnego obrazu klienta, jego preferencji i realnych potrzeb.

“Zaawansowane
usługi z obszaru wzbogacania i monetyzacji danych stanowią obecnie 80%
przychodów Together Data. Zatrudniamy ponad 50 osób, w tym 30 osobowy
zespół najlepszych w Polsce data scientists. Stawiamy na data driven
marketing i świadczymy usługi w tym obszarze. W kwietniu br.
otworzyliśmy biuro w Brazylii. Kolejnym krokiem jest Indonezja.”
– wyjawia Michał Grams, prezes TogetherData.

„Zaczęliśmy
jako startup w 2015 r. i od początku mieliśmy jasny cel. Przez 1,5 roku
budowaliśmy sukcesywnie nasze flagowe produkty z obszaru wzbogacania
danych i ich monetyzacji. Miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, pokazuje
że to był słuszny kierunek.”
– dodaje Paweł Brach, wiceprezes TogetherData.

  Coraz więcej inicjatyw na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia plastikiem. Branża opakowaniowa szuka alternatyw dla tego surowca

Rynek Big Data na sterydach

Duży
wzrost TogetherData wpisuje się w światowe trendy. Z badań Forrester
wynika, że zysk firm wykorzystujących analitykę danych w swoich
procesach biznesowych wyniesie ponad 1,2 bln dolarów do 2020 roku. Wg
IDC w ciągu ostatnich 2 lat aż 7 na 10 przedsiębiorstw zwiększyło
wydatki na analizę danych, wpisując ją w strategię swoich działań. Ten
globalny trend znajduje odzwierciedlenie dynamicznym wzroście
warszawskiej spółki.

W badaniach KPMG przeprowadzonych w 2016
r.aż 58 proc. przedsiębiorstw wskazywało na problem z oceną przydatności
danych oraz nieumiejętność połączenia ich w logiczny strumień wiedzy, a
co za tym idzie, zmonetyzowania.

———————————————————
TogetherData – pierwszy Data Science House w Polsce, lider w dziedzinie
wzbogacania i monetyzacji danych oraz pionier działań z obszaru data
driven marketing. Założona w 2016 roku warszawska firma specjalizuje się
w zintegrowanych działaniach z zakresu analityki Big Data, ze
szczególnym naciskiem na monetyzację internetowych zbiorów danych (data
enrichment), zgromadzonych przez przedsiębiorstwa w systemach BI, CRM i
ERP oraz w firmowych aplikacjach. TogetherData dostarcza także gotowe
usługi i autorskie rozwiązania z zakresu data-driven business,
umożliwiających optymalizację procesów biznesowych oraz czerpanie
realnych, finansowych i organizacyjnych korzyści, płynących z wielkich
zbiorów danych. Badacze danych zatrudnieni w TogetherData świadczą
również usługi consultingowe dla firm z sektora fin-tech, ze szczególnym
naciskiem na banki oraz instytucje windykacyjne.

Źródło: biznes.newseria.pl