ArchiDoc otwiera centrum obsługi wniosków kredytowych dla banków

0
332

Spółka z Grupy OASIS realizuje kompleksowe usługi zaawansowanego back-office oraz wsparcia operacyjnego dla blisko 30 najbardziej znaczących podmiotów rodzimego sektora finansowego. Z rozwiązań oferowanych przez spółkę korzysta 9 z 10 największych banków w Polsce. W ubiegłym roku ArchiDoc wzbogaciło fertę o usługi weryfikacji kredytowej dokumentów. W lutym 2021 r. spółka otwiera dedykowane centrum obsługi wniosków kredytowych dla banków.

ArchiDoc – jedna z największych polskich firm oferujących usługi biznesowe z obszaru zarządzania dokumentami i obsługi back-office, będąca częścią Grupy OASIS –w 2021 r. otwiera centrum obsługi wniosków kredytowych dla sektora bankowego. W styczniu centrum było przygotowywane, a od lutego br. skupi wszystkie operacje związane z obsługą wniosków kredytowych. W kompleksie Francuska Office Center w centrum Katowic spółka docelowo zatrudni 120 analityków finansowych, którzy będą przygotowywać dokumenty i przeprowadzać weryfikację kredytową na potrzeby decyzji ekspertów bankowych.

Polski sektor bankowy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. W jego funkcjonowaniu dużą rolą odgrywają wyspecjalizowane firmy wspierające procesy finansowe. Dzięki temu banki mogą pozostawać dużo bardziej elastyczne niż w przypadku realizacji tych samych procesów całkowicie wewnętrznie. Usługi takie jak centrum obsługi wniosków kredytowych proponowane przez ArchiDoc umożliwiają im szybsze podejmowanie decyzji dotyczących ich klientów przy ścisłym przestrzeganiu procedur regulacyjnych i bezpieczeństwa. To szczególnie istotne w czasach kryzysu wywołanego skutkami COVID-19oraz narastającej presji konkurencyjnej ze strony fintech oraz firm pożyczkowych– mówi Konrad Rochalski, prezes ArchiDoc, Grupa OASIS

Elastyczne rozwiązanie dla sektora

Nowe centrum zajmuje się przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do podjęcia decyzji kredytowej oraz ich wielopłaszczyznową weryfikacją. Z jednej strony to żmudna, ale niezbędna praca związana z pozyskaniem informacji o sytuacji klienta, zebraniem dokumentów, sprawdzeniu ich kompletności, poprawności i aktualności. Z drugiej – przeprowadzenie zaawansowanych weryfikacji kredytowych, np. dotyczących poszczególnych umów na zakup nieruchomości, weryfikacji profili kredytobiorców zgodnie z wymaganiami konkretnego banku itp. Tak przygotowane opracowania wniosków trafią do ekspertów w bankach.Do nich bowiem należy decyzja w sprawie udzielenia kredytu. Niemniej odpowiednie przygotowanie procesu pod kątem formalnym i pomoc merytoryczna znacząco przyspieszają jej podjęcie i odciążają pracowników instytucji finansowych.

Banki w coraz większym stopniu są zainteresowane współpracą przy tego typu procesach z zewnętrznymi podmiotami. Pozwala im to na utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta oraz zachowaniu szybkości działania w dobie dynamicznych zmian rynkowych.Postępująca cyfryzacja, presja kosztowa, restrukturyzacja zatrudnienia czy konkurencja ze strony fintech i sektora pozabankowego, która nie podlega tak ścisłym regulacjom prawnym, zmieniają reguły gry w sektorze. Centrum obsługi wniosków kredytowych może być także wykorzystywane przez banki jako ośrodek zapasowy. To także rozwiązanie dla mniejszych instytucji finansowych, w tym pozabankowych, które dopiero wchodzą na rynek, a ich zespoły specjalistów ds. obsługi kredytów muszą się skupić wyłącznie na kluczowych etapach rozpatrywania wniosków kredytowych.

  Po co ciało pozytywność jest tak ważna podczas korzystania z usług SPA?

Proponujemy elastyczną zamianą kosztów stałych na zmienne. Jesteśmy przygotowani na obsługę każdej liczby wniosków zgodnie z przyjętym poziomem usług SLA– tłumaczy Konrad Rochalski.

W pandemii szybciej od back-office do middle-office

Od wielu lat ArchiDoc wspiera na wielu płaszczyznach operacyjnych podmioty z sektora finansowego. Zdecydowana większość instytucji bankowych w Polsce korzysta z usług ArchiDoc w zakresie zarządzania dokumentami i obiegu informacji w obszarach m.in.  wsparcia sprzedaży, obsługi klienta, finansów, HR czy administracji.Wśród klientów ArchiDoc są m.in. Alior, Getin Noble, ING, Millenium czy Pekao.

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój ArchiDoc. Obecnie tylko w obszarze operacji realizowanych na rzecz klientów spółka zatrudnia ponad 1000 osób – to o 40% więcej niż jeszcze w 2018 r. W 2019 r. firma otworzyła centrum operacyjne w Łodzi. Oprócz niego pracują ośrodki w Chorzowie, Warszawie, Sokołowie i Młochowie oraz sieć ponad 50 kancelarii w całym kraju. Spółka z sukcesem realizuje transformację modelu biznesowego z dostawcy prostych usług archiwizacyjnych do partnera BPO (Business Process Outsourcing) zajmującego się złożonymi procesami dla największych firm z Polski i zagranicy.

– ArchiDoc specjalizuje się w procesach biznesowych BPO„napędzanych” danymi pochodzącymi z dokumentów papierowych oraz elektronicznych. Przez ponad 25 lat nauczyliśmy się jak obsługiwać je logistycznie i jak pozyskiwać z nośników w sposób bezpieczny, szybki i efektywny kosztowo – tłumaczy Konrad Rochalski, prezes ArchiDoc.

Wedle raportu ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych), z roku na rok zatrudnieni w Polsce specjaliści w coraz większym stopniu odpowiadają za zaawansowane elementy łańcucha usług, które pozostają poza kontaktem z klientem końcowym (tzw. middle-office). Do takich należy m.in. obsługa wniosków kredytowych. Maleje zaś ilość prostych prac wspomagających działalność operacyjną oraz obsługę administracyjną firm (tzw. back-office). W latach 2017 – 2020 średni wzrost realizowanych procesów middle-office w centrach w Polsce wynosił ok. 24 proc.

  Jutro wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym.

Źródło: Endorphin Promotion.