Pandemia nasiliła problemy zdrowotne i absencje wśród pracowników. Zyskują firmy inwestujące w prywatną opiekę medyczną

0
180

Pandemia mocno się przyczyniła do pogłębienia problemów zdrowotnych wśród polskich pracowników. Szczególnie w obszarze chorób układu ruchu i zdrowia psychicznego. W 2020 roku w Medicoverze udzielono aż o 55 proc. więcej konsultacji psychologów i psychiatrów, których powodem były m.in. zaburzenie lękowe i depresja. W efekcie liczba zwolnień lekarskich od psychiatry wzrosła aż o 60 proc. wynika z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021”. Lekarze wskazują też, że nowe problemy związane z pandemią nałożyły się na te, które istniały już wcześniej. Statystyki pokazują bowiem, że 26 proc. pracowników ma nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, a co piąty nieprawidłowy wynik badania glikemii. Związane z tym koszty niższej wydajności pracy i absencji chorobowych z każdym rokiem są coraz większe.

Od lat widzimy te same, niekorzystne zjawiska zdrowotne, do których zaliczamy przede wszystkim nieprawidłową dietę oraz związaną z nią nadwagę i otyłość, podwyższony poziom cholesterolu, palenie papierosów, a także niedobór aktywności fizycznej. W ubiegłym roku wiele z tych czynników uległo pogorszeniu, obserwujemy, że ryzyko zdrowotne pracowników w Polsce systematycznie się pogarsza. Systematycznie rośnie odsetek osób z nadciśnieniem tętniczym, nadwagą i otyłością, hipercholesterolemią i podwyższonym poziomem cukru we krwi. W tej chwili ponad 50 proc. pracowników ma przynajmniej jeden z tych czynników ryzyka, a wielu z nich – kilka naraz – mówi dr Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover Polska.

Medicover rokrocznie opracowuje kompleksową analizę stanu zdrowia polskich pracowników, którzy są objęci opieką medyczną. W tym roku – na potrzeby nowej edycji raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021” – firma przeanalizowała dane ponad 443,3 tys. pracowników firm będących pod opieką Medicover w latach 2019–2020. Analiza ta pokazuje, że pandemia COVID-19 w znacznym stopniu przyczyniła się do pogłębienia problemów zdrowotnych i czynników wpływających na absencję chorobową pracowników.

– Ubiegłoroczna pandemia niekorzystnie wpłynęła na zdrowie pracowników w Polsce. Zauważyliśmy ten szczególnie negatywny wpływ na dwa obszary: układ ruchu, czyli nasze mięśnie i kości, oraz obszar zdrowia psychicznego. W tym pierwszym aspekcie odnotowaliśmy ponad 20-procentowy wzrost zwolnień z pracy związanych z urazami czy bólami pleców. Natomiast w obszarze zdrowia psychicznego te zmiany były jeszcze głębsze. Tutaj aż o ponad 50 proc. wzrosła potrzeba korzystania z porad psychologa i psychiatry. Natomiast długość zwolnień z pracy, wywołanych przez problemy takie jak reakcja na ciężki stres, epizody depresyjne czy sytuacje i reakcje lękowe, wzrosła ponad 60 proc. – mówi dr Piotr Soszyński.

  Projekt nowelizacji ustawy o krajowym cyberbezpieczeństwie niezgodny z unijnym prawem. Może wywołać spór z Komisją Europejską [DEPESZA]

Ze statystyk Medicovera wynika, że najczęstszym powodem konsultacji z lekarzem są wyłączając medycynę pracy choroby układu oddechowego oraz choroby oka i przydatków oka. Z kolei obszary z największym wzrostem absencji w 2020 roku to właśnie choroby układu ruchu i zaburzenia psychiczne. W ubiegłym roku w Medicoverze udzielono aż o 55 proc więcej konsultacji psychologów i psychiatrów, których powodem były m.in. zaburzenie lękowe i depresja. Ten wzrost był wyraźniejszy wśród kobiet.

Lekarze jednoznacznie wskazują, że pogorszenie stanu zdrowia psychicznego wynika z połączenia pracy zdalnej i stresu wywołanego pandemią COVID-19, czego efektem był wzrost liczby zwolnień lekarskich od psychiatry aż o 60 proc. Długość zwolnień lekarskich wzrosła również z powodu problemów związanych z układem ruchu. Wśród przyczyn tego wzrostu lekarze wskazują m.in. siedzący tryb życia i brak ergonomicznych warunków w czasie pracy zdalnej.

Z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021” wynika też, że nowe problemy zdrowotne, zintensyfikowane przez pandemię, nałożyły się na te, które istniały już wcześniej. Dla przykładu ze statystyk Medicovera wynika, że średnio co czwarty pracownik w Polsce ma nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, które stanowi ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, w tym udaru mózgu i śmierci. Z kolei co piąty pracownik ma nieprawidłowy wynik badania glikemii, co wskazuje na konieczność podniesienia poziomu profilaktyki w kierunku cukrzycy.

– Pandemia koronawirusa odcisnęła ogromne piętno na systemie opieki zdrowotnej. Dlatego teraz tym bardziej istotne jest to, aby opieka oferowana pacjentom była na najwyższym poziomie – mówi Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych w Medicover Polska. – Pracodawcy są bardzo zainteresowani tym, żeby ta opieka była sprawna, szybka i dobra, żeby ich pracownicy nie chorowali, a – jeśli już zachorują – mogli szybko wrócić do zdrowia. I na to też wskazujemy w naszym raporcie, udowadniając, jak dobrą inwestycją w zdrowie jest opieka medyczna dla pracowników oferowana przez Medicover.

Jak podkreśla, dodatkowa opieka medyczna dla pracowników przynosi firmom wymierne, finansowe korzyści, wynikające m.in. ze spadku liczby absencji chorobowych i prezenteizmu, czyli kosztów związanych z obniżoną wydajnością pracy. Statystyki Medicovera pokazują, że w 2020 roku pracodawcy zyskali dzięki temu benefitowi średnio 4,4 produktywnego dnia i 1408 zł w przeliczeniu na każdego, statystycznego pracownika. To aż o 403 zł więcej niż jeszcze rok temu.

  Co trzeci nastolatek doświadczył agresji w internecie. Prawie połowa natrafiła na informacje o tym, jak popełnić samobójstwo

– Po raz kolejny pokazujemy, że inwestycja w dobrą opiekę zdrowotną dla pracowników się opłaci. W tym roku oszczędność z tego tytułu sięgnęła 1408 zł i jest to najwyższa kwota spośród wszystkich edycji naszego raportu – mówi Artur Białkowski.

– Kompleksowa opieka zdrowotna w ramach Medicovera niesie wiele korzyści zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy – dodaje dr Piotr Soszyński. – Integracja w jednym miejscu całej opieki – począwszy od profilaktyki i medycyny pracy, po dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych i porad lekarskich – pozwala na wychwycenie problemu zdrowotnego na jego wczesnym etapie. To z kolei poprawia diagnostykę i leczenie już na samym początku choroby. Efektem są krótsze – w porównaniu do ogólnej populacji pracowników w Polsce – zwolnienia z pracy i lepsza produktywność.

Co ciekawe, statystyki pokazują, że pracownicy objęci przez firmę dodatkową opieką medyczną przykładają dużo większą wagę do profilaktyki zdrowotnej. W latach 2019 i 2020 konsultacjom profilaktycznym w ramach medycyny pracy poddało się średnio 50–60 proc. z nich. To aż dwukrotnie wyższy odsetek w porównaniu do ogólnej populacji pracowników w Polsce.

– Opieka zdrowotna to dziś nie tylko leczenie, ale i prewencja, zapobieganie chorobom. Medicover mocno inwestuje w tę prewencję wynikającą m.in. ze zmiany stylu życia, zwiększenia poziomu aktywności sportowej. Dlatego w ramach Medicover Sport rozwijamy dostęp do szerokiej sieci klubów sportowych i klubów fitness. W tej chwili mamy ich już ponad 80. Badania pokazują, że osoby, które aktywnie uprawiają sport i korzystają z aktywności ruchowej, są dużo bardziej odporne na infekcje, a w przypadku zachorowania dużo szybciej wracają do pełni zdrowia – mówi dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych w Medicover Polska. 

Źródło: https://biznes.newseria.pl/news/pandemia-nasilila,p1126525679